System pomiarowy Panoramic Power w SANHA

Wdrożenie systemu opomiarowania energii Panoramic Power w Sanha w celu monitorowania zużycia energii elektrycznej

Case study