Zgromadzenia zakonne

Domy zakonne to nie tylko miejsca pracy duszpasterskiej i modlitwy. Zakonnicy i zakonnice opiekują się głodnymi, niepełnosprawnymi, prowadzą szpitale, hospicja, przychodnie i ośrodki zdrowia, domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy dziecka, ośrodki terapii dla osób uzależnionych, czy schroniska, hostele lub noclegownie dla osób bezdomnych i uzależnionych. Angażują się w działalność Caritas, pomoc charytatywną, duchową i psychologiczną. Podejmują działalność naukową (nie tylko w dziedzinie teologii), prowadzą ośrodki naukowe, uniwersyteckie.

Angażując się w tak wiele aktywności szczególnie dotkliwe okazały się bezprecedensowe wzrosty cen energii i gazu. INNPACT wspiera podmioty zakonne w działaniach zmierzających do ograniczania kosztów związanych ze zużyciem mediów energetycznych, będąc integratorem dedykowanej Zakonnej Grupy Zakupowej. Jest ona zbudowana na zasadzie konsolidacji zakupów mediów dla obiektów należących do poszczególnych zakonów i zgromadzeń w całym kraju. Uczestnictwo w grupie zakupowej zapewnia wszystkim uczestnikom niskie ceny zakupu energii elektrycznej i gazu. Niezwykle istotna jest opieka INNPACT w całym procesie kontraktowania – od etapu negocjacji po realizację kontraktu. Działania tej grupy są koordynowane i nadzorowane przez Komisję Ekonomiczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

INNPACT przeprowadza kompleksową analizę i optymalizację składowych rozliczeniowych w obszarze usług dystrybucyjnych dla wszystkich obiektów eksploatowanych przez instytucje kościelne, weryfikację jak również optymalizację istniejących uwarunkowań umownych i prawnych w tym zakresie. W wyniku tych działań następuje redukcja kosztów i zapewnienie bieżącego dostępu do informacji.

W ramach ograniczania kosztów pomagamy podmiotom kościelnym w pozyskaniu dotacji na działania modernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów.

Case studies

INNAPCT okresie od września 2022 do marca 2023 roku wykonał szereg audytów dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Śląskie).
Innpact już 7 lat temu zorganizował dedykowaną Zakonną Grupę Zakupową zbudowaną na zasadzie konsolidacji zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego dla obiektów należących do poszczególnych
Innpact wdrożył w 2021 roku w Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej system KoBu do zarządzania przeglądami obiektów budowlanych.