Jednostki samorządowe

Jednostki samorządowe są szczególną grupą odbiorców mediów energetycznych. Wydatkując środki publiczne poświęcają dużo czasu i uwagi na przeprowadzenie procesu ich zakupu, starając się pozyskać możliwie najkorzystniejsze warunki cenowe. Na dynamicznie zmieniającym się rynku, wymogiem i wyzwaniem dla samorządów stała się optymalizacja kosztów zakupu, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego.

INNPACT realizuje działania w zakresie audytów efektywności energetycznej i kosztów dystrybucji. Wykorzystuje dedykowane systemy do zarządzania kosztami mediów oraz opomiarowania i zarządzania energią. Doradza w zakresie transformacji energetycznej ukierunkowanej na OZE. W ten sposób działania INNPACT wpływają na bezpieczeństwo i efektywność podejmowanych decyzji oraz generują oszczędności dla budżetów jednostek samorządowych.

Case studies

Innpact wygrał przetarg i zrealizował usługę doradczą dot. projektu budowy farmy PV 2 MW.
Innpact wykorzystał funkcjonalność systemu Panoramic Power do analizy efektywności pracy urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie.
W 2022 roku firma Innpact przeprowadziła audyt w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynaryjnym w Olsztynie (WIW Olsztyn).