System OZEE w Grupie Bemo Motors

Grupa Bemo Motors efektywnie zarządza kosztami energii dzięki systemowi OZEE firmy Innpact.

Grupa Bemo Motors to jedna z największych w Polsce grup dealerskich, w skład której wchodzi 17 autoryzowanych salonów sprzedaży samochodów takich marek jak: Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes, Volvo, Citroen, Peugeot oraz DS. Salony Grupy znajdując się w: Jelonku, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Koszalinie, Warszawie i Łodzi.

Grupa Bemo Motors dysponuje dużą ilością obiektów rozproszonych w różnych lokalizacjach, działających niezależnie a wymagających scentralizowanego monitorowania oraz kontroli kosztów. Rozproszenie obiektów na terenie całej Polski skutkuje zawieraniem umów z różnymi dystrybutorami energii, co wymaga indywidualnego podejścia do każdej lokalizacji.

INNPACT od 2019 roku wykorzystując system OZEE, analizuje koszty energii elektrycznej we wszystkich lokalizacjach należących do Grupy. Dzięki systemowi OZEE Klient ma możliwość weryfikacji, porównania i analizy wszelkich kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi i sprzedażowymi energii elektrycznej. Przy tak wielu obiektach w różnych częściach Polski pozwala to zachować pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z mediami energetycznymi. Dotychczas wygenerowane oszczędności związane z kosztami dystrybucji energii elektrycznej wyniosły ponad 200 tys. zł.

Dodatkowo INNPACT doradza w zakresie nowych umów z dostawcami energii. Odpowiada za organizuję przetargów, weryfikuje warunki i przedstawia raporty dot. pozyskanych ofert sprzedawców energii elektryczne.

OZEE to system do zarządzania informacjami dotyczącymi obiektów, struktury kosztów mediów energetycznych oraz monitorowania składowych mających wpływ na ich rozliczenie. Został stworzony w architekturze „chmury”, dzięki czemu klienci mogą natychmiast skorzystać z potrzebnej funkcjonalności, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych. Dzięki systemowi OZEE możliwe stanie się efektywne zarządzanie, a w konsekwencji optymalizacja kosztów mediów energetycznych. Więcej

Case study