Wody Polskie korzystają z systemu AKCEREE

Innpact wdrożył w 2019 roku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie) centralny system ewidencji energii umożliwiający rozliczanie podatku akcyzowego dla całej organizacji.

PGW Wody Polskie zatrudniają niemal 6 000 pracowników w całej Polsce, którzy prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). 

PGW Wody Polskie jest również producentem (elektrownie wodne) i sprzedawcą energii elektrycznej, dlatego jest płatnikiem podatku akcyzowego. System AKCEREE umożliwia poprawne naliczenie comiesięcznych deklaracji podatkowych całego PGW Wody Polskie. Ponad 60 użytkowników rozproszonych na terenie całej Polski wprowadza do systemu dane z ponad 1 000 punktów poboru energii, które następnie są agregowane w 11 regionalnych zarządach gospodarki wodnej w Wodach Polskich. Dzięki systemowi AKCEREE PGW Wody Polskie może wygenerować właściwą deklarację, jako płatnik podatku akcyzowego dla całego przedsiębiorstwa.

W ramach projektu do systemu AKCEREE wprowadzono dane historyczne i nową strukturę organizacyjną Klienta. Uwzględniono oczekiwania osób zajmujących się obszarem podatku akcyzowego. INNPACT w ramach warsztatów przeszkolił kluczowych użytkowników systemu a dla pozostałych przygotował materiały ułatwiające zapoznanie się z funkcjonalnością systemu.

System AKCEREE jako jedyny system na rynku umożliwia naszym klientom  rozliczenie oraz prowadzenie ewidencji energii elektrycznej na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi i rozporządzeniami. Więcej

Case study