Przedsiębiorstwa

Przy dynamicznie rosnących cenach mediów energetycznych wpływających na koszty produkcji i działalności, przedsiębiorstwa muszą szukać optymalizacji i bezpieczeństwa w tym zakresie. Wiedza ekspercka dotycząca tego rynku oraz zasad kontraktowania mediów, pozwalają wybrać najlepszy model ich zakupu. Umiejętność analizy i weryfikacji zużycia mediów z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania skutecznie przyczynia się do poprawy efektywności kosztowej i ograniczeniu niepotrzebnych strat w przedsiębiorstwie.

INNPACT realizuje usługi doradcze w zakresie optymalizacji zakupu i dystrybucji mediów energetycznych, audytów energetycznych i efektywności energetycznej. Doradza w zakresie transformacji energetycznej ukierunkowanej na OZE. Wykorzystuje dedykowane systemy do zarządzania kosztami mediów, opomiarowania i zarządzania energią. W ten sposób działania INNPACT wpływają na zmniejszenie kosztów produkcji przedsiębiorstw, dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami mediów energetycznych (energii, gazu i ciepła).

Case studies

Wdrożenie systemu opomiarowania energii Panoramic Power w Sanha w celu monitorowania zużycia energii elektrycznej
Grupa Bemo Motors efektywnie zarządza kosztami energii dzięki systemowi OZEE firmy Innpact.
Innpact wdrożył w 2019 roku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (PGW Wody Polskie) centralny system ewidencji energii umożliwiający rozliczanie podatku akcyzowego dla całej organizacji.