Audyty energetyczny i efektywności energetycznej w Legrand Polska

Innpact wykonawcą audytów energetycznego i efektywności energetycznej w Legrand Polska.

 

Legrand Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. 

INNPACT pierwszy audyt energetyczny w Legrand Polska wykonał w roku 2017, w związku z wejściem w życie Ustawy o efektywności energetycznej, obligującej duże przedsiębiorstwa do wykonania bilansu energetycznego przedsiębiorstwa. W opracowaniu z audytu wyznaczono obszary, w których wskazano realną możliwość poprawy efektywności energetycznej. Głównym działaniem, na które zdecydował się Inwestor było dokładne sprawdzenie szczelności sieci sprężonego powietrza. Audytorzy weryfikując instalację rozmieszczoną w halach produkcyjnych, wykonali detekcję nieszczelności sieci sprężonego powietrza, ujawniając sporą liczbę miejsc wymagających uszczelnienia. W raporcie został obliczony koszt straty wynikający z wielkości poszczególnych nieszczelności. Dzięki wykonanej analizie Legrand mógł podjąć decyzję o opłacalności naprawy zidentyfikowanych wycieków.

Przeprowadzone audyty i osiągnięte efekty pozwoliły Klientowi zdecydować o cyklicznym wykonywaniu tego typu analiz, ograniczając dzięki temu straty do minimum.

Audyt efektywności energetycznej polega na wykonaniu analizy określonej inwestycji, która poprawia efektywność energetyczną. Kolejnym krokiem jest obliczenie okresu zwrotu z inwestycji i ilości zaoszczędzonej energii. Na podstawie wykonanego audytu składany jest wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw efektywności energetycznej, które następnie sprzedaje się na Towarowej Giełdzie Energii. Więcej

Case study