Panoramic Power w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie

Innpact wykorzystał funkcjonalność systemu Panoramic Power do analizy efektywności pracy urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie.

INNPACT wykorzystał funkcjonalność systemu Panoramic Power do analizy efektywności pracy urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała w województwie dolnośląskim.

Dla realizacji projektu INNPACT wykorzystał nowoczesne, miniaturowe, bezprzewodowe sensory prądowe firmy Panoramic Power oraz aplikację Power Radar, przetwarzającą zgromadzone dane pomiarowe. Opomiarowano kluczowe maszyny i urządzenia zainstalowane w Stacji Uzdatniania Wody tj.: pompy głębinowe, sieciowe, płuczące, dozujące oraz dmuchawy, a także obwody oświetleniowe, sprężarki i ogrzewanie Stacji. Dzięki temu INNPACT przeanalizował pracę urządzeń pod kątem ich efektywności, przygotował rekomendacje w zakresie optymalizacji ich pracy oraz obszarów oszczędności w zużyciu energii i kosztów operacyjnych.

Podstawowym celem przeprowadzonych analiz było wyjaśnienie powodów zbyt dużego poboru energii, który wystąpił po zaledwie kilku latach od gruntownej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Drugim zadaniem było wskazanie obszarów umożliwiających wygenerowanie oszczędności, jak również opracowanie rekomendacji w zakresie przyszłych inwestycji, modernizacji lub innych działań, mających na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej.

INNPACT przygotował rekomendacje rozszerzenia funkcjonowania Systemu Panoramic Power również na Oczyszczalnię Ścieków. Dzięki wykorzystaniu systemu INNPACT był w stanie wskazać ryzyko awarii dwóch pomp głębinowych na kilka dni przed ich wystąpieniem. Potwierdziło to skuteczność systemu Panoramic Power nie tylko w obszarze analizy efektywności energetycznej, ale również jako narzędzia wczesnego ostrzegania dającego precyzyjne informacje o zbliżającej się awarii, co daje czas na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.

System Panoramic Power wykorzystuje nowoczesną technologię bezprzewodowych czujników, montowanych nieinwazyjnie na sieci, w połączeniu z internetową platformą analityczną. Dzięki temu dane są zbierane i analizowane w czasie rzeczywistym. Klienci uzyskują stały wgląd w zużycie energii na poziomie urządzeń. Dzięki temu są w stanie zwiększać efektywność operacyjną, usprawniać procesy, ograniczać koszty napraw i przedłużać czas eksploatacji urządzeń. Więcej

Case study