Projekt farmy PV dla MZUK Wałbrzych

Innpact wygrał przetarg i zrealizował usługę doradczą dot. projektu budowy farmy PV 2 MW.

Miejski Zakład Usług Komunalnych „MZUK” Sp. z o.o. to lider w zakresie usług związanych z utrzymaniem czystości w parkach, lasach, organizacją pogrzebów oraz opieką nad cmentarzami w Wałbrzychu.

INNPACT w roku 2022 wygrał przetarg dot. projektu farmy fotowoltaicznej 2 MW dla MZUK w Wałbrzychu. Projekt doradczy rozpoczął się od audytu wskazanych przez Inwestora lokalizacji pod budowę farmy PV. Po wybraniu lokalizacji INNPACT przygotował koncepcję planu zagospodarowania wybranego terenu oraz wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem w projekcie było opracowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunków przyłączenia mocy do OSD. Innpact przygotował również uszczegółowioną koncepcję inwestycji oraz PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) dla planowanej inwestycji. Ostatnim elementem usługi doradczej zrealizowanej dla MZUK Wałbrzych było opracowanie kosztorysu inwestorskiego całej inwestycji.

Doradztwo w zakresie OZE jest kompleksową usługą doradczą, w ramach której pomagamy inwestorom opracować oraz realizować bezpieczny i efektywny system fotowoltaiczny dla przedsiębiorstwa lub jednostki samorządowej. Usługa obejmuje opracowanie koncepcji systemu fotowoltaicznego, przygotowanie zapytania ofertowego i dokonanie oceny ofert wykonawców, stworzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektów technicznych, nadzór nad realizacją projektu systemu fotowoltaicznego oraz pomoc w odbiorze wykonanego systemu wraz z pomiarami. Więcej

Case study