Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Olsztynie obniżył koszty dystrybucji energii i gazu

W 2022 roku firma Innpact przeprowadziła audyt w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynaryjnym w Olsztynie (WIW Olsztyn).

W 2022 roku firma INNPACT przeprowadziła audyt w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynaryjnym w Olsztynie (WIW Olsztyn). Celem usługi było wskazanie możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej i paliwa gazowego poprzez optymalizację kosztów usług dystrybucyjnych w stosunku do kosztów bieżących.

INNPACT przeprowadził analizę formalno – prawną obowiązujących umów oraz elementów składowych usług dystrybucyjnej i przyłączeniowej. Na tej podstawie określono najkorzystniejsze dla WIW Olsztyn warunki zakupu tych usług. Innpact opracował rekomendacje działań zapewniających optymalizację kosztów zakupu usług dystrybucyjnych oraz nadzorował ich wdrożenie.

Optymalizacja kosztów dystrybucji mediów energetycznych realizowana jest w oparciu o uzyskane informacje dotyczące aktualnych zasad rozliczenia usług dystrybucji energii oraz paliwa gazowego określonych w taryfach, specyfiki struktury poboru oraz danych pomiarowo-rozliczeniowych. Na tej podstawie INNPACT przeprowadza szczegółową analizę optymalizacyjną kosztów dystrybucji oraz przygotowuje rekomendację działań, które spowodują że uzyskanie oszczędności stanie się realne. Więcej

Case study