PANORAMIC POWER

Bezprzewodowy System Monitoringu i Zarządzania Energią Elektryczną

  • Mapowanie miejsc zużycia energii w czasie rzeczywistym
  • Zbieranie i analiza danych o zużyciu energii
  • Monitorowanie wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Główne zastosowania systemu Panoramic Power

Analiza zużycia energii na poszczególnych maszynach i całych liniach produkcyjnych
Automatyczne nadzorowanie 24/h z alarmami email/sms/api
Monitoring poprawności działania odbiorników energii w czasie rzeczywistym
Mapowanie oddziałów, linii produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach
Zwiększenie bezpieczeństwa urządzeń przez wykrywanie i przewidywanie awarii
Zmniejszenie zużycia energii przez wykrywanie złej pracy urządzeń
Gromadzenie danych i informacji do raportów ESG w obszarze konsumpcji energii
Efektywne zarządzanie energią z OZE i magazynami energii


Jak działa system Panoramic Power

System składa się z samozasilających, bezprzewodowych czujników.  Są to miniaturowe, przenośne urządzenia, które zapina się na przewodach doprowadzających energię do maszyn, linii technologicznych lub obiektów. Informacje z czujników zbierane są przez inteligetny HUB i wysyłane do serwera w czasie rzeczywistym. System umożliwia również integrację z innymi licznikami (woda, gaz, ciepło, sprężone powietrze). Zaawansowane oprogramowanie pozwala na wizualizację i graficzne zarządzanie danymi o energii.


Przykładowe wdrożenia systemu zarządzania energią Panoramic Power

SANHA, renomowany producent systemów rurowych w Europie, z siedzibą w Essen od 1964 roku, oferuje szeroki asortyment obejmujący ponad 10 000 artykułów.  SANHA Polska Sp. z o.o. stosuje rozwiązania  Panoramic Power wdrożone przez INNPACT do monitorowania zużycia energii elektrycznej w swojej siedzibie w Legnicy. W 2024 roku rozpoczęto pracę nad rozszerzeniem systemu na inne zakłady.  

Implementacja systemu monitorowania energii przez INNPACT umożliwia firmie bieżącą ocenę efektywności energetycznej poszczególnych maszyn i linii produkcyjnych oraz planowanie bardziej efektywnych procesów pracy. Firma uzyskuje aktualne informacje online dotyczące zużycia energii w różnych obszarach zakładu, w tym maszyn produkcyjnych, oświetlenia, klimatyzacji i sprężarek powietrza. Dodatkowo, system monitoruje również instalację fotowoltaiczną firmy.

Optymalizacja zużycia energii w SANHA Polska stanowi kluczowe działanie w kontekście nowych wymogów ESG dotyczących aspektów środowiskowych. Poprawa efektywności energetycznej bezpośrednio wpływa na wskaźniki emisji, które są kluczowym celem zrównoważonego rozwoju biznesu, a powinny być uwzględnione w strategii dekarbonizacji.

Enea Operator wdraża projekt pilotażowy, mający na celu monitorowanie sieci niskiego napięcia i analizę jej obciążenia w kontekście rosnącej liczby rozproszonych źródeł energii. W ramach tego projektu, spółka wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak bezinwazyjne sensory prądowe i analizatory napięciowe, aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące pracy sieci.
Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wpływa na funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych, co wymaga precyzyjnego monitorowania jej parametrów. Dlatego też Enea Operator podjął współpracę z firmą Innpact w ramach projektu “Nowy wgląd w sieć niskiego napięcia dla operatorów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu Platformy Monitorowania Centrica Business Solutions”. Celem projektu jest weryfikacja i kontrola parametrów istotnych dla optymalizacji pracy sieci oraz zapewnienie wysokiej jakości dostarczanej energii.
Wykorzystanie bezprzewodowych sensorów prądowych oraz analizatora napięciowego umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym i ciągłe monitorowanie parametrów sieci. Dzięki temu pracownicy Enea Operator mają stały wgląd w pracę sieci i mogą szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości.
Urządzenia monitorujące są umieszczone na stacjach transformujących średnie napięcie na niskie, gdzie działają mikroinstalacje fotowoltaiczne. Efektem pracy tych urządzeń będzie zebranie danych przez cały rok kalendarzowy, co pozwoli na dokładną analizę i ocenę efektywności rozwiązania.
Enea Operator, będąc świadomym wyzwań stawianych przed sektorem energetycznym, prowadzi szeroką działalność innowacyjną. Realizacja projektów pilotażowych umożliwia spółce rzetelną ocenę technologii oraz ich potencjalnego wpływu na funkcjonowanie sieci dystrybucyjnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzeszowie odpowiedzialne jest za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Wisznia Mała (województwo dolnośląskie). Podjęte działania miały na celu zrozumienie przyczyn nadmiernego zużycia energii, które pojawiło się krótko po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz wskazanie obszarów oszczędności i rekomendacji inwestycyjnych.
INNPACT zastosował innowacyjne, miniaturowe sensory prądowe firmy Panoramic Power oraz aplikację Power Radar, by zbierać i analizować dane. Zmierzono kluczowe urządzenia w Stacji Uzdatniania Wody, takie jak pompy głębinowe, sieciowe, płuczące, dozujące oraz dmuchawy, a także obwody oświetleniowe, sprężarki i ogrzewanie. Dzięki temu INNPACT mógł ocenić efektywność energetyczną urządzeń, opracować rekomendacje dotyczące optymalizacji ich pracy oraz zidentyfikować obszary oszczędności w zużyciu energii i kosztach operacyjnych.
Dzięki niemu udało się wykryć ryzyko awarii dwóch pomp głębinowych z wyprzedzeniem, co potwierdza skuteczność systemu jako narzędzia zarówno do analizy efektywności energetycznej, jak i wczesnego ostrzegania przed awariami. Dzięki temu mogą zwiększać efektywność operacyjną, ograniczać koszty napraw i wydłużać czas eksploatacji urządzeń.


Siła partnerstwa INNPACT i CENTRICA

iko_innpact
W 2016 roku, po długich poszukiwaniach i testach systemów do monitorowania zużycia energii elektrycznej, nawiązaliśmy współpracę z firmą Centrica. Efektem współpracy było wprowadzenie produktu Panoramic Power na polski rynek. INNPACT został  autoryzowanym przedstawicielem firmy Centrica w Polsce.
  • 200 letnia firma o ugruntowanej pozycji na giełdzie FTSE 100
  • 28 mln klientów Centrica, głównie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryce Północnej
  • 12 000 inżynierów i techników Centrica
    wypracowaliśmy dla naszych klientów


Korzyści stosowania monitoringu zarządzania energią

Pełen wgląd w infrastrukturę energetyczną: monitorowanie w czasie rzeczywistym począwszy od pojedynczych urządzeń do całych linii produkcyjnych.
Obniżenie kosztów mediów i poprawy efektywności energetycznej: wykrycie nieprawidłowego zużycia i strat mediów, a także poprawa efektywności ich wykorzystania.
Integracja różnych liczników mediów: takich jak woda, ciepło, sprężone powietrze, pozwala na przekrojową i szeroką analizę korzystania z mediów.
Zmniejszenie ryzyka awarii: analiza predykcyjna i zdefiniowane alerty, pomagają precyzyjnie i na wczesnym etapie wykryć nieprawidłowości, co eliminuje koszty przestoju i rozprzestrzenianie awarii.
Ilość energii z OZE: system pozwala na pomiar energii oddanej do sieci z posiadanego systemu OZE, co pozwala na weryfikację rozliczenia kosztów energii ze spółką obrotu.
Magazyny energii:  pomiar w linii czasu produkcji energii ze źródeł OZE oraz autokonsumpcja pozwala na zaprojektowanie magazynów energii, symulowanie rzeczywistych oszczędności oraz optymalizację ich działania.


Inteligetne zarządzenie energią elektyczną w oparciu o dane online

System Panoramic Power jest rozwinięty pod względem analitycznym i graficznym. Pozwala na ustawienie powiadomień automatycznego wykrywania anomalii czy autoryzację dostępu do danych. Informacje są zbierane i przetwarzane w czasie rzeczywistym. W zależności od konfiguracji możliwy jest dostęp z każdego miejsca na świecie, dzięki przechowywaniu danych w chmurze. Możliwa jest konfiguracja tak, aby wybrane dane pojawiały się na monitorach przy liniach produkcyjnych lub rozdzielniach (komunikacja w postaci API). Umożliwia to również integrację z innymi systemami istniejącymi w przedsiębiorstwie.

Slide 3 Heading
Previous
Next


Technologia Panoramic PowerJak wygląda proces wdrożenia systemu Panoramic Power przez INNPACT

Etap wstępny

Pierwszym krokiem jest kontakt z naszym ekspertem - opiekunem produktu. Podczas tej rozmowy uzyskacie Państwo odpowiedź na Wasze pytania. Ekspert pomoże sprecyzować Państwa potrzeby i dobierze optymalne rozwiązanie. Po wyrażeniu zainteresowania, otrzymacie Pańśtwo ofertę szczegłową. Jesteśmy elastyczni na formę współpracy (wypożyczenie, sprzedaż czy abonament, usługa badawcza).

Wdrożenie

Ekspert z uprawnieniami z firmy Innpact wdroży u Państwa system i przeprowadzi szkolenia. Instalacji dokunuje Państwa pracowanik po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalsitów INNPACT. Cały proces jest całkowicie transparętny, a jego czas trwania uzależniony jest od ilości czujników i miejsc montażu. Montaż może odbywać się bez wyłączania urządzeń.

Analiza i wnioski

System dostarcza dane i analizy. Na życzenie wykonujemy pogłębione analizy bazujące na naszej wiedzy i doświadczeniu. W analizach przedstawiamy sugestie odnośnie modernizacji, uzasadnionych inwestycji czy zmniejszenia ryzyk oraz propozcyję zdiagnoowanych problemów. Zapewniamy stałą opiekę i serwis w trakcie użytkowania instalacji.


Dlaczego INNPACT jest wybierany do wspierania zarządzania energią elektryczną w firmach?

15 lat na rynku

Doradzamy kompleksowo jak optymalnie zarządzać energią elektryczną i paliwem gazowym

8 lat doświadczenia

Wprowadziliśmy na polski rynek system Panoramic Power, stając się jego autoryzowanym przedstawicielem

22 instalacje

Wykonane wdrożenia i analizy z użyciem Panoramic Power przyniosło firmom znaczne oszczędności

 

Zapraszamy do kontaktu

Marek Stępiński

 tel.: +48 733 480 008

e-mail: marek.stepinski@innpact.pl

Telefon do biura: tel. 71 349 58 50-54