Zakonna Grupa Zakupowa zaoszczędziła aż 34 mln złotych

Innpact już 7 lat temu zorganizował dedykowaną Zakonną Grupę Zakupową zbudowaną na zasadzie konsolidacji zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego dla obiektów należących do poszczególnych zakonów i zgromadzeń w całym kraju.

INNPACT już 7 lat temu zorganizował dedykowaną Zakonną Grupę Zakupową zbudowaną na zasadzie konsolidacji zakupów energii elektrycznej i paliwa gazowego dla obiektów należących do poszczególnych zakonów i zgromadzeń w całym kraju.

Obecnie Zakonna Grupa Zakupowa obejmuje zakup mediów energetycznych dla 106 zgromadzeń zakonnych, zarządzających 609 obiektami zakonnymi, które posiadają 1268 punktów poboru mediów. Zakony dzięki włączeniu się do prowadzonego przez INNPACT projektu zyskały w 2022 r. stabilność i ochronę przed nadmiernymi podwyżkami cen. W niektórych wypadkach efektem było również obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz usług dystrybucyjnych. Oszczędności zakonów wynikające ze współdziałania w ramach Projektu Energia Taniej dla Zakonów sięgnęły prawie 16 mln zł w stosunku do cen taryfowych w obszarze energii elektrycznej i bisko 18 mln zł w obszarze paliwa gazowego. Dodatkową korzyścią jest uporządkowanie całego obszaru, w tym oszacowanie jego całkowitych kosztów.

Od momentu utworzenia Zakonnej Grupy Zakupowej jej wielkość cały czas rośnie zarówno w ujęciu podmiotowym (ponad 100 % wzrost liczby podmiotów uczestniczących tylko w 2022 r.), jak w również w ujęciu przedmiotowym (w 2022 r. 90 % przyrost ilości kupowanego paliwa gazowego i energii elektrycznej).

Efektywność działania Zakonnej Grupy Zakupowej można ocenić na podstawie cen. Grupa zakonna do końca 2021 korzystała z ceny gazu na poziomie 81,48 zł/MWh. Obecnie cena gazu na giełdzie przekracza poziom 600,00 zł/MWh. Podobnie rzecz ma się z energią elektryczną, gdzie obecnie kontrakty na rok 2023 są wyceniane na poziomie ok. 1 700,00 zł/MWh, a w Grupie Zakonnej cena wynegocjowana wynosi 582,38 zł/MWh – jest to o prawie 100,00 zł/MWh mniej niż cena gwarantowana przez rząd dla gospodarstw domowych.

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oraz mechanizmy zakupów grupowych, przeprowadzamy skuteczne procesy negocjacji. W efekcie cena zakupu mediów energetycznych będzie najniższa z możliwych. Dodatkowo gwarantujemy zawarcie bezpiecznej umowy oraz niezbędną opiekę w czasie jej obowiązywania. Przystąp do grupy zakupowej organizowanej przez INNPACT. Powierz negocjacje specjalistom i wykorzystaj dźwignię wolumenu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Case study