Wsparcie Inwestycji

⋄ Odnawialne źródła energi (OZE)
⋄ Niskoemisyjne źródła energii i ciepła
⋄ Magazyny energii
⋄ Białe certyfikaty
⋄ DSR
⋄ Kompensacja mocy biernej

Odnawialne źródła energii (OZE): PV, biogazowanie, magazyny energii

Inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie czy magazyny energii, wymaga łączenia wielu kompetencji i doświadczenia, aby zapewnić sukces przy realizacji tego typu projektu.

Zbudowanie efektywnego i bezpiecznego odnawialnego źródła energii wymaga również głębokiej wiedzy technicznej oraz znajomości zasad obowiązujących na rynku energii, aby móc dobrze dobrać wielkość systemu, jego komponenty i zapewnić odpowiedni poziom monitorowania jego pracy.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji, dbając o minimalizację ryzyka i unikanie kosztownych błędów. Nasze kompetencje obejmują m.in. zakres:

 • Techniczny:
  • Dobór odpowiedniej technologii.
  • Wybór optymalnego miejsca instalacji.
  • Integracja systemów.
 • Formalno-Prawny:
  • Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i regulacjami na rynku energii,
  • Przygotowanie i negocjowanie umów.
 • Ekonomiczny:
  • Kalkulacja zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych.
  • Planowanie i zarządzanie kosztami utrzymania infrastruktury.
 • Organizacyjny:
  • Przygotowanie zakresu prac dla wykonawcy.
  • Prowadzenie negocjacji z oferentami,
  • Monitorowanie budowy odnawialnego źródła energii.
 • Planowanie:
  • Prowadzenie projektu od koncepcji, przez realizację, aż do odbioru i użytkowania.

 

Wybierając nasz doświadczony zespół pokrywający wszystkie wymienione obszary Inwestor sprawniej i efektywniej przeprowadzi cały proces budowy odnawilanego źródła energii.

Niskoemisyjne źródła energii i ciepła: kogeneracja, pompa ciepła

Efektywne źródła ciepła to obniżenie kosztów i śladu węglowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Analizując sytuację przedsiębiorcy oraz jego zapotrzebowanie na ciepło, jesteśmy w stanie przygotować rekomendacje działań i technologii poprawiających efektywność energetyczną. Działamy w obszarze modernizacji, wymiany lub nowych inwestycji.

Nasze analizy są dostosowane do klienta i zawierają między innymi:

 • Dobór odpowiedniej technologii i urządzeń
 • Określenie efektów energetycznych i ekologicznych
 • Oszacowanie wstępnych kosztów inwestycyjnych
 • Określenie integracji z przedsiębiorstwem
 • Analizę ekonomiczną z uwzględnieniem kosztów cyklu życia inwestycji
 • Możliwości wsparcia przez instrumenty finansowe związane z ekologią
 • Analizę opłacalności wraz z naszą rekomendacją, uwzględniając aktualną sytuację na rynku energii

Ponadto, po etapie analizy, wspieramy inwestora w:

 • Prowadzeniu projektu i aspektach formalno-prawnych
 • Opracowaniu dokumentacji przetargowej
 • Znalezieniu wykonawców i przeprowadzeniu negocjacji
 • Nadzorze nad wykonawcami i odbiorami

Technologie źródeł ciepła i chłodu:

 • Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii zawartej w paliwie.
 • Trigeneracja – rozwinięcie kogeneracji, umożliwiające dodatkowo produkcję chłodzenia w postaci “wody lodowej” oprócz energii elektrycznej i ciepła.
 • Pompy Ciepła –  korzystają z energii odnawialnej zawartej w powietrzu, wodzie lub gruncie do podnoszenia temperatury. Odpowiednie dobranie układu pomp ciepła, sterowania oraz buforów daje możliwość najefektywniejszego wykorzystania prądu elektrycznego do ogrzewania. Pompy ciepła, oprócz ogrzewania i chłodzenia budynków, znajdują szerokie zastosowanie w procesach przemysłowych np. pasteryzacji, suszenia, produkcji lodów, fermentacji, destylacji.
 • Rekuperacja – rystem pozwalający ograniczyć straty energii związane z funkcjonowaniem wentylacji.

 

Nasza wiedza techniczna oraz doświadczenie pozwalają inwestorowi na bezpieczną, sprawną inwestycję.

Magazyny Energii

Dla wielu przedsiębiorców inwestycja w magazyny energii to pierwsza decyzja, która wymaga bardzo starannej analizy ze względu na wysokie koszty inwestycyjne oraz zależność realizacji od bardzo wielu czynników zewnętrznych. Bardzo często własne systemy fotowoltaiczne produkują nadwyżkę energii, którą czasami warto zmagazynować aby wykorzystać ja w innych godzinach, kiedy nie jest dostępna energia z naszego systemu PV. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces analityczny sprawnie i bezpiecznie. Nasze usługi doradcze obejmują każdy etap inwestycji, gwarantując wszechstronne wsparcie i wybór optymalnych rozwiązań.

Zakres naszych usług jest następujący:

 • Analiza potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa (profil zużycia, produkcja OZE, integracja z obecną infrastrukturą).
 • Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów realnego profilu zużycia i zapotrzebowania energii, jeśli jest taka potrzeba.
 • Dobór odpowiednich parametrów i technologii magazynów energii (optymalna pojemność oraz moc, charakterystyka prądowa, technologia).
 • Wyliczenie wskaźników ekonomicznych, uwzględniając dynamikę rynku energii, ukryte koszty oraz zestawienie inwestycji alternatywnych.
 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji oraz zgodność z wymogami prawnymi.
 • Pomoc w procesie przygotowania zapytań, negocjowanie umów oraz wybór oferentów.
 • Nadzór nad realizacją inwestycji i jej odbiorem.
  Wsparcie podczas użytkowania magazynów energii.

 

Jeśli chcesz sprawnie i ze zmniejszonym ryzykiem przeprowadzić swoją inwestycję w magazyny energii – to nasze zaangażowanie, doświadczenie i specjalistyczna wiedza pomogą ci osiągnąć zamierzone cele biznesowe.

Białe certyfikaty

Rosnące koszty działalności przedsiębiorstw zmuszają je do szukania rozwiązań, które są bardziej efektywne i jednocześnie nie doprowadzą do zmniejszenia lub zatrzymania produkcji. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z głównych działań, których wynikiem są oszczędności energii w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie obniżenie kosztów działalności. Zatem firmy, które inwestują w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną finalnie obniżają jej zużycie. Działania tego typu są premiowane przez Urząd Regulacji Energetyki, który w wyniku tych działań przyznaje prawa majątkowe, tzw. „białe certyfikaty”.

Prawa majątkowe, będące świadectwami efektywności energetycznej są towarem giełdowym, wynikającym z potwierdzenia oszczędności energii wynikających z przedsięwzięć potwierdzających poprawę efektywności energetycznej.

Otrzymane białe certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, a tym samym skrócić okres zwrotu inwestycji, która została wdrożona.

Należy pamiętać, że do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy dołączyć audyt efektywności energetycznej, dotyczący danej inwestycji, a wniosek wraz
z audytem należy złożyć do URE jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

DSR

DSR – czyli Demand Side Response, czyli odpowiedź strony popytowej, jest swoistą reakcją na powstały Rynek Mocy, który dla każdego odbiory energii elektrycznej oznacza wyższą opłatę dystrybucyjną w postaci tzw. opłaty mocowej.

PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) uruchomiły program (DSR), w którym promują przedsiębiorców, gotowych na żądanie obniżyć zapotrzebowanie na moc elektryczną. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które mogą pozwolić sobie na przerwę w produkcji lub pracy urządzeń i nie wpłynie to znacznie na cały proces. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy te mogą skompensować opłatę mocową.

Udział w tym programie jest możliwy dzięki tzw. Agregatorom mocy, czyli firmom, które biorą udział w aukcjach ogłaszanych przez PSE. Agregatorzy mogą gromadzić firmy, które są gotowe na uczestnictwo w tym programie. INNPACT współpracuje z jednym z największych Agregatorów w Europie, który może zaproponować bardzo dobre warunki współpracy, a także wysokie wynagrodzenie za gotowość do obniżenia zapotrzebowania na moc.

DSR to program, który może wygenerować dodatkowe przychody, przy braku jakiegokolwiek ryzyka. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna pojemnościowa to prawdziwa bolączka dla przedsiębiorców, zwłaszcza po wymianie oświetlenia na rozwiązania LED, a także przy instalacji systemów PV. Opłata za przekroczenia mocy biernej pojemnościowej może być wysoka, przez co potrafi znacznie zwiększyć rachunek za dystrybucję energii elektrycznej.

Rozwiązaniem jest kompensowanie mocy biernej, które można przeprowadzić bardzo sprawnie przy pomocy specjalisty, który na początek zbada jak duży jest problem, a następnie zaproponuje odpowiednie rozwiązanie w postaci systemu kompensacji mocy biernej.

Inwestycja w system kompensujący zwraca się nawet w kilka miesięcy, więc już dzisiaj warto zbadać czy nie ma przekroczeń mocy biernej pojemnościowej.

Jako ekspert w branży, sprawdzimy czy istnieją przekroczenia, a także podpowiemy jak rozwiązać problem przekroczeń mocy biernej.