Oprogramowanie 2023

System OZEE – zarządzanie kosztami mediów

Stała i uporządkowana wiedza o kosztach mediów jest kluczowa. Bez niej nie ma mowy o procesie zarządzania wciąż rosnącymi kosztami mediów. Trudno wyobrazić sobie jakikolwiek rejs bez map i odpowiednich narzędzi do określenia położenia i ruchu.

W oparciu o głęboką wiedzę dziedzinową dotyczącą kosztów mediów przygotowaliśmy system do ewidencji i zarządzania obszarem. System został stworzony w architekturze „chmury”, dzięki czemu będą mogli Państwo natychmiast skorzystać z potrzebnej funkcjonalności, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych.

Dzięki systemowi OZEE możliwe będzie zarządzanie informacją dotyczącą obiektów, struktury kosztów mediów oraz monitorowanie składowych mających wpływ na rozliczenie. Dzięki temu możliwe stanie się efektywne zarządzanie, a w konsekwencji optymalizacja kosztów mediów. 

Zarządzanie kosztami mediów z OZEE to:

 • Bieżąca kontrola kosztów mediów
 • Brak konieczności ponoszenia inwestycji w infrastrukturę informatyczną
 • Natychmiastowy dostęp do nowych funkcjonalności
 • Rozliczenie na zasadzie abonamentu (usługi)

Skorzystaj z możliwości jakie daje jedyny w Polsce system do zarządzania kosztami mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ciepło) udostępniony w formie usługi.

ozze_mockup

System AKCEREE – ewidencja i rozliczanie podatku akcyzowego

System do ewidencji i rozliczania podatku akcyzowego (AKCEREE)

System AKCEREE jako jedyny system na rynku już od 2009 roku umożliwia naszym Klientom rozliczenie oraz prowadzenie ewidencji energii elektrycznej na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi i rozporządzeniami.

Od 2019 udostępniliśmy także wersję systemu do rozliczenia podatku akcyzowego za wyroby gazowe.

Dzięki skalowalnej architekturze oprogramowanie może być wykorzystywane zarówno przez mniejsze jak i większe podmioty.

Możliwości systemu:

 • Ewidencja kontrahentów, płatników i oddziałów
 • Ewidencja rodzajów energii
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Ewidencje energii związanej z podatkiem, w tym korekt
 • Import danych
 • Wydruk zestawień i deklaracji

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wdrożenia, system wyposażono w funkcję eksploatacji próbnej, dzięki czemu przed uruchomieniem eksploatacji produkcyjnej użytkownik może przetestować wszystkie funkcje programu bez żadnych konsekwencji dla rejestru docelowego.

System może działać w architekturze jednostanowiskowej, sieciowej lokalnej jak i rozproszonej (Internet).

System do ewidencji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym (AKCEREE-WEB)

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym, a także innych regulacji prawnych.

Niespełnienie obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym, a jej zużycie przez podmiot, który ją wyprodukował, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu. Energia elektryczna wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW jest zwolniona z akcyzy przez podmiot, który zużywa tę energię.

Podmioty posiadające instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW są zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatkowej oraz prowadzenia ewidencji wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) działalność gospodarcza, w której wytwarzana jest energia elektryczna w małej instalacji wymaga wpisu do Rejestru MIOZE. Pod pojęciem, „małej instalacji” należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 1 MW.

Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji jest zobowiązany m.in do:

 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii;
 • przekazywania prezesowi URE sprawozdania półrocznego.

 

Już teraz możesz skorzystać z udostępnionej przez nas platformy internetowej AKCEREE-WEB umożliwiającą prowadzenie ewidencji elektronicznej oraz generowanie sprawozdania dla Prezesa URE.

Więcej informacji na temat obowiązku przeczytasz  tutaj

System Panoramic Power – opomiarowanie i zarządzanie energią

Wykonujemy wdrożenia systemu zarządzania energią firmy Panoramic Power,  której unikalna technologia wspiera firmy w zakresie optymalizowania i usprawniania procesów biznesowych.

Wykorzystując nowoczesną technologię bezprzewodowych czujników, montowanych nieinwazyjnie na sieci, zbierających dane w czasie rzeczywistym,  w połączeniu z internetową platformą analityczną, firmy uzyskują stały wgląd w zużycie energii na poziomie urządzeń, a dzięki temu są  w stanie zwiększać efektywność operacyjną, usprawniać procesy, ograniczać koszty napraw i przedłużać czas eksploatacji urządzeń.

System KoBu – zarządzanie przeglądami w obiektach budowlanych

Wiedza o prawnym i formalnym statusie budynków jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa zarządcy lub właściciela. Podstawowym celem naszej usługi jest wspomaganie bezpiecznego funkcjonowania obiektów budowlanych za pomocą autorskiego systemu KoBu, który pozwala na zdalną kontrolę i monitorowanie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przez właścicieli i zarządców podległych organizacyjnie i prawnie w myśl przepisów właściwej jednostce nadrzędnej.

Ten zasadniczy wspomagają cele operacyjne:

 1. zbieranie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych; przechowywanie i udostępnianie odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionej aplikacji KoBu;
 2. kontrola spełniania wymagań budowlanych za pośrednictwem aplikacji KoBu;
 3. pomoc w przeprowadzaniu okresowych przeglądów (tam, gdzie nie ma inspektorów budowlanych lub branżowych wskazanie osób uprawnionych do dokonywania kontroli);
 4. weryfikacja poprawności dokumentacji sporządzanej przez kontrolerów;
 5. monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 6. raportowanie stanu wypełnienia wymagań prawa budowlanego do organu odpowiedzialnego za obiekty budowlane danej organizacji.


INNPACT
przy wykorzystaniu systemu KoBu w ramach prowadzonych działań informuje z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności podjęcia określonych działań związanych z wypełnieniem wymogów prawa budowlanego, a następnie pomaga weryfikować ich realizację na podstawie otrzymanych od właścicieli i zarządców obiektów protokołów przeglądów i wpisów do książki obiektu, które zostaną uprzednio wprowadzone do aplikacji KoBu.