Oblaci korzystają z systemu KoBu

Innpact wdrożył w 2021 roku w Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej system KoBu do zarządzania przeglądami obiektów budowlanych.

Oblaci Prowincji Polskiej działają od 1922 roku prowadząc działalności misyjną i duszpasterską (religijną). Posiadają 21 jednostek lokalnych rozsianych na terenie całego kraju, zarządzając 85 obiektami budowlanymi, w tym kilku wielkopowierzchniowymi.

Dzięki zastosowaniu Systemu Kobu zarząd Prowincji posiada aktualną informację dotyczącą realizacji obowiązkowych przeglądów budowlanych i przeciwpożarowych. Stosowanie systemu monitorowania stanu technicznego pozwala na zmniejszenie ryzyka powstania szkody oraz daje gwarancje uniknięcia kar związanych z niedopełnieniem obowiązków zarządcy. Zostało to zauważone przez ubezpieczyciela, który po wykonanym audycie zgodził się na niższe składki ubezpieczenia nieruchomości, mimo poważnych szkód majątkowych zaistniałych w nieodległej historii, poprzedzającej wdrożenie systemu.

Od momentu wdrożenia usługi u Klienta nie przydarzyły się żadne incydenty ani wypadki. Nikt nie został ukarany mandatem, co można pośrednio przypisać jako efekt wdrożenia monitorowania stanu technicznego obiektów.

Klient obecnie dysponuje koherentną i stale aktualizowaną bazą danych dotyczących obiektów i urządzeń w nich się znajdujących oraz systemem gwarantującym kompletność, uporządkowanie i wysoką jakość dokumentacji obiektów. Istotnym efektem wdrożenia Systemu KoBu jest stały, bieżący dostęp do dokumentacji w trybie online oraz bieżące i okresowe informowanie (generowanie raportów) o stanie obiektów budowlanych dla zarządu Prowincji.

System KoBu posiada funkcjonalność informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności podjęcia określonych działań związanych z wypełnieniem wymogów prawa budowlanego. Pomaga weryfikować ich realizację na podstawie otrzymanych od właścicieli i zarządców obiektów protokołów przeglądów oraz wpisów do książki obiektu, które zostaną uprzednio wprowadzone do aplikacji KoBu. KoBu jako jedyny system na rynku umożliwia naszym klientom przygotowanie się do planowanego eksportu danych do Centralnej Bazy Obiektów Budowlanych. Więcej

Case study