System do ewidencji i rozliczania podatku akcyzowego za energię elektryczną (AKCEREE)

System AKCEREE jako jedyny system na rynku już od 2009 roku umożliwia naszym klientom  rozliczenie oraz prowadzenie ewidencji energii elektrycznej na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi i rozporządzeniami.

Dzięki skalowalnej architekturze oprogramowanie może być wykorzystywane zarówno przez mniejsze jak i większe podmioty.  System umożliwia m.in.

  • Ewidencja kontrahentów, płatników i oddziałów
  • Ewidencja rodzajów energii
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Ewidencje energii związanej z podatkiem w tym korekt.
  • Import danych
  • Wydruk zestawień i deklaracji

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wdrożenia, system wyposażono w funkcję eksploatacji próbnej, dzięki czemu przed uruchomieniem eksploatacji produkcyjnej użytkownik może przetestować wszystkie funkcje programu, bez żadnych konsekwencji dla rejestru docelowego.

System może działać w architekturze jednostanowiskowej, sieciowej lokalnej jak i rozproszonej (Internet).