System do ewidencji i rozliczania podatku akcyzowego (AKCEREE)

System AKCEREE jako jedyny system na rynku już od 2009 roku umożliwia naszym klientom  rozliczenie oraz prowadzenie ewidencji energii elektrycznej na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego w sposób zgodny z regulacjami ustawowymi i rozporządzeniami.

Od 2019 udostępniliśmy także wersję systemu do rozliczenia podatku akcyzowego za wyroby gazowe.

Dzięki skalowalnej architekturze oprogramowanie może być wykorzystywane zarówno przez mniejsze jak i większe podmioty.  System umożliwia m.in.

  • Ewidencja kontrahentów, płatników i oddziałów
  • Ewidencja rodzajów energii
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Ewidencje energii związanej z podatkiem w tym korekt.
  • Import danych
  • Wydruk zestawień i deklaracji

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wdrożenia, system wyposażono w funkcję eksploatacji próbnej, dzięki czemu przed uruchomieniem eksploatacji produkcyjnej użytkownik może przetestować wszystkie funkcje programu, bez żadnych konsekwencji dla rejestru docelowego.

System może działać w architekturze jednostanowiskowej, sieciowej lokalnej jak i rozproszonej (Internet).

System do ewidencji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym (AKCEREE-WEB)

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym. 

Niespełnienie obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Prosument, który produkuje energię elektryczną i jednocześnie oddaje nadwyżkę energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej jest zobowiązany do rejestracji na gruncie podatku akcyzowego. W przypadku, gdyby zużywał wyłącznie na własne potrzeby, wówczas ten obowiązek by go ominął.

Właściciel instalacji, jeżeli część wyprodukowanej energii oddaje do sieci zobowiązany jest do:

  • Rejestracji na gruncie podatku akcyzowego
  • Prowadzenia ewidencji energii elektrycznej zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym.

Już teraz możesz skorzystać udostępnionej przez nas platformy internetowej  AKCEREE-WEB umożliwiającą prowadzenie ewidencji elektronicznej zgodnej z Ustawą.

Więcej informacji na temat obowiązku przeczytasz  tutaj

Dodatkowo zgodnie z art.138p od 1.01.2023 ewidencja ma być prowadzona w formie elektronicznej.

Dla małych instalacji (moc od 50 do 1000 KWp)  istnieje dodatkowo wymóg rejestracji, prowadzenia ewidencji i składanie sprawozdania kwartalnego prezesowi URE (Ustawa OZE (art.5 ust.1))