Audyt energetyczny

 Wykonujemy audyty energetyczne spełniające wymagania wszystkich instytucji finansujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i efektywności energetycznej. Od audytów budynkowych, poprzez audyty wybranych procesów i usług energetycznych (oświetleniowe, sieci ciepłownicze) aż po złożone, obejmujące w sposób kompleksowy audyty przemysłowe przedsiębiorstw.

Audyt może dotyczyć całej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie (audyt bilansowy) lub jej wybranych elementów np.: kotłownia, instalacja sprężonego powietrza. Audyt może obejmować zakres analiz, dotyczących m.in. infrastruktury budowlanej przedsiębiorstwa ,źródeł ciepła, układów do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wewnętrznych sieci ciepłowniczych i instalacji grzewczych, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego, systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji itp.